Zaproszenie do składania ofert

FE_IR_rgb

Promity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę realizacji części merytorycznych prac w projekcie „Platforma Sensorycznego Wsparcia Sprzedaży – PSWS” związaną z wytworzeniem składowych Systemu PSWS.

 

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promity@promity.pl w terminie do końca dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące oferty zawarte zostały w załącznikach. Zamawiający dołączył również Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej.

20170419_Zapytanie ofertowe – PSWS

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wersja edytowalna

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT