Doradztwo

Wspieramy organizacje w przeprowadzaniu istotnych zmian organizacyjnych, w tym optymalizacji kosztów CAPEX/OPEX, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska IT i realizowanego portfela projektów, zarządzania dostawcami oraz rozwoju kompetencyjnego i procesowego organizacji w obszarach Architektury Korporacyjnej, Data Governance czy też Agile i DevOps.

Obszary świadczenia usług:

Cel

  • Architektura korporacyjna - gdzie staramy się zapewnić jak najlepsze dostosowanie biznesu i   IT oraz „merytoryczne” zaplanowanie i nadzór zmian organizacyjnych
  • Zwinne i klasyczne zarządzanie portfelem projektów – gdzie zapewniamy mechanizmy pozwalające na uruchamianie i właściwy nadzór nad programami i projektami o wysokiej wartości biznesowej
  • Wsparcie przedsięwzięć – gdzie z wykorzystaniem naszego doświadczenia zapewniamy właściwe przeprowadzenie dużych projektów IT i  zmian biznesowych
  • Ocena potencjału IT przedsiębiorstwa – pod kątem planowanych zmian właścicielskich
  • Procesy organizacji IT ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk: DevOps, Agile w obszarze pojedynczych projektów, jak również portfela projektów oraz ITIL®. Realizowane przez nas prace doradcze mogą być powiązane na życzenie Klienta z wdrożeniem stosowanego środowiska narzędziowego.

Promity jest członkiem The Open Group i uczestniczy w pracach ArchiMate Forum.

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT