Architektura korporacyjna

Print Friendly

Głównym powodem wdrażania architektury korporacyjnej jest potrzeba zapewnienia wsparcia biznesu poprzez dostarczanie rozwiązań IT dostosowanych do jego potrzeb.

W sytuacjach, gdzie złożone i zmienne procesy biznesowe wspierane są przez szereg rozwiązań IT, koniecznym staje się określenie pryncypiów i normatywów stanowiących odniesienie i uwarunkowanie dla działań organizacyjnych. Na ich podstawie definiowana jest architektura biznesowa, informacyjna oraz techniczna, której istotnym dodatkiem są zasady rozwoju (zmiany) oraz nadzoru. W niniejszym obszarze wykorzystujemy sprawdzone wzorce oraz standardy m.in. ramy architektoniczne TOGAF® i związany z nimi cykl rozwoju – Architecture Development Method.

Architektura korporacyjna często i  niebezzasadnie postrzegana jest jako rozwiązanie złożone, trudne do wdrożenia oraz zrozumienia przez pojedynczą osobę a nawet grupę osób. Dlatego tak ważnym jest dla nas, by podejście do opracowania i wdrożenia niniejszej architektury było „zwinne” (tj. agile) i dostosowane do możliwości organizacji.

domeny architektoniczne

Korzyści

Głównymi korzyściami osiąganymi w wyniku wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną są:

 • Większa efektywność realizacji zmian w organizacji
 • Wzrost rentowności inwestycji
 • Zapewnienie szybkiego dostosowania IT do zmian biznesowych
 • Lepsze wykorzystanie możliwości dostarczanych przez technologie IT w biznesie

Usług realizowane w obszarze „Architektura korporacyjna”

Usługi wdrożenia architektury korporacyjnej muszą być osobno dostosowane dla każdej organizacji. Wstępnie proponujemy trzy podejścia do wdrożenia różniące się zakresem:

 1. Wariant minimalny – obejmujący:
  • określenie celów wdrożenia architektury korporacyjnej
  • przeszkolenie zespołu z metodyk oraz notacji związanych w architekturą korporacyjną
  • uruchomienie repozytorium architektonicznego
  • opracowanie w trybie warsztatowym zarysu procesów związanych z zarządzaniem architektury
  • wypełnienie w trybie warsztatowym repozytorium architektonicznego modelem architektury dla wybranego, niewielkiego obszaru lub zagadnienia tematycznego.

  Wdrożenie w tym wariancie może stanowić weryfikację zasadności decyzji o uruchomieniu zarządzania architekturą korporacyjną w całej organizacji, a jednocześnie pozwoli ocenić gotowość zespołu Klienta na wdrożenie procesu oraz zapotrzebowanie na wsparcie w tym zakresie.

 2. Wariant średni – obejmuje typowy zakres wdrożenia procesu zarządzania architekturą, a więc:
  • określenie celów wdrożenia architektury korporacyjnej
  • przeszkolenie zespołu z metodyk oraz notacji związanych w architekturą korporacyjną
  • uruchomienie repozytorium architektonicznego
  • opracowanie i wdrożenie procesów związanych z zarządzaniem architekturą korporacyjną w organizacji (wraz z dostosowaniem do innych procesów związanych z zarządzaniem IT)
  • opracowanie modelu architektury korporacyjnej w stanie AS-IS na poziomie architektury całej organizacji, podziału na segmenty oraz architektury wybranego segmentu
  • opracowanie księgi standardów architektonicznych oraz przykładowych pryncypiów architektonicznych

  Zwykle tego typu projekty stanowią wstępną iterację prac nad EA i dostarczają już konkretne korzyści w organizacji

 3. Wariant maksymalny – kompleksowe i rozwinięte wdrożenie zarządzania architekturą, obejmujące oprócz procesów zarządzania w modelu IT również zdefiniowanie architektury dla całej organizacji w stanie AS-IS oraz TO-BE, a także opracowanie planu przejścia do stanu docelowego
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT