Wsparcie przedsięwzięć

Print Friendly

Coraz częściej duże przedsięwzięcia transformacyjne w organizacji zawierają w sobie elementy zmian w obszarze IT. Wprowadzane wówczas zmiany są zwykle przełomowe. Problem pojawia się, gdy kadra zatrudniona w dziale IT nie posiada doświadczenia w prowadzeniu tak dużych przedsięwzięć.
Dlatego w takim momencie warto poszukać partnera, który swoją wiedzą i doświadczeniem pomoże w przeprowadzeniu projektu zmieniającego całą organizację lub jej krytyczne elementy.
W ramach wsparcia przedsięwzięć jesteśmy w stanie dostarczyć doświadczone osoby mogące pełnić funkcję m.in.: kierownika projektu, głównego architekta, głównego analityka, nadzoru nad dostawcami. Nasi konsultanci mają doświadczenie w pracy w wielu organizacjach w różnych sektorach gospodarki, przy przedsięwzięciach o budżetach od kilku do kilkuset milionów złotych.

Korzyści

Zatrudnienie zewnętrznego wsparcia w ramach przedsięwzięć pozwala na:

  • wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach realizacji podobnych projektów w innych organizacjach
  • ograniczenie wielu potencjalnych zagrożeń wynikających z braku doświadczenia w realizacji dużych przedsięwzięć
  • ograniczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia poprzez pozyskanie osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje jedynie na czas realizacji projektu
  • zapewnienie zewnętrznego niezależnego spojrzenia na prowadzony projekt i uniknięcie utrwalania niewłaściwych wzorców działania zakorzenionych w organizacji
  • brak opóźnień w projektach wynikających z niedoboru osób posiadających wymagane kwalifikacje oraz szybsze osiągnięcie stawianych przed przedsięwzięciem celów biznesowych.

Usług realizowane w obszarze „Wsparcie przedsięwzięć”

Nasze wsparcie możemy realizować na kilka sposobów – zależnie od potrzeb i możliwości Klienta:

  1. Outsourcing – czyli oddelegowanie osób mogących ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie pełnić kluczowe role w projekcie.
  2. Nadzór właścicielski – całościowe wsparcie przedsięwzięcia z punktu widzenia właścicieli biznesowych – monitorowanie postępu prac, realizacji stawianych celów biznesowych. Przygotowywanie ewentualnych planów korygujących oraz wskazywanie obszarów wymagających interwencji.
  3. Prowadzenie przedsięwzięcia – zapewnienie realizacji przedsięwzięcia w ramach stawianych ograniczeń poprzez zaangażowanie zespołu odpowiedzialnego za jego realizację i koordynację prac poszczególnych uczestników wewnętrznych i zewnętrznych.
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT