Doświadczenia

Spółka Promity została założona w 2009 roku bazując na przekonaniu, że o jej wartości i możliwościach rozwoju decydować będą ludzie. W okresie formowania się firmy zbudowany został zespół specjalistów z obszarów IT i zarządzania cechujący się wysokimi kompetencjami, a co równie ważne, mających do siebie zaufanie, będące wynikiem wielu lat wspólnej pracy.

Doświadczenie Promity jest tożsame z bogatą historią zawodową wyżej wspomnianej grupy profesjonalistów. W ich kontekście, niejednokrotnie możemy mówić o kilkunastu latach pracy w złożonych przedsięwzięciach informatycznych o wielomilionowych budżetach, obejmujących cały cykl życia oprogramowania i cechujących się dużym biznesowym znaczeniem dla organizacji.

Szczególne istotne obszary naszych doświadczeń:

  • Architektura Korporacyjna
  • Architektura IT
  • Inżynieria oprogramowania
  • Zarządzanie portfelem, programami i projektami
  • Rozwiązania klasy Business Intelligence
  • Rozwiązania klasy PPM (Project portfolio management) i ALM (Application lifecycle management)
  • Dedykowane oprogramowanie biznesowe
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT