Przykładowe projekty – Architektura korporacyjna

Projekt: Projekt doradczy w ramach Programu e-Podatki

Klient: Ministerstwo Finansów (umowa podwykonawcza z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.)

Zakres:

 • Opracowanie architektury korporacyjnej w domenach biznesu, aplikacji, danych oraz infrastruktury technicznej na poziomie strategicznym i segmentu z wykorzystaniem języka ArchiMate®
 • Opracowanie architektur pośrednich.
 • Opracowanie strategii i planu transformacji
 • Opracowanie dokumentacji zarządczej na poziomie realizowanych projektów
 • Opracowanie, na podstawie architektury, wymagań  systemowych oraz opisów przedmiotów zamówienia
 • Wsparcie procesu wyboru dostawcy rozwiązań IT
 • Rozwój metodyki realizacji Programu e-Podatki bazującej na wzorcach: OGC Managing Successful Programmes®, TOGAF®, PRINCE2 ®oraz IBM Rational Unified Process® (tzw. metodyka Trampolina)
 • Warsztaty i szkolenia architektoniczne dla głównego odbiorcy prac
 • Nadzór autorski nad wytworzonymi produktami

Projekt: Opracowanie metamodelu i wdrożenie repozytorium architektury korporacyjnej BGK

Klient: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zakres:

 • Opracowanie metamodelu zawartości repozytorium architektonicznego
 • Implementacja metamodelu zawartości repozytorium architektonicznego w narzędziu Sparx Enterprise Architect
 • Migracja danych do repozytorium architektonicznego
 • Opracowanie mechanizmów raportowania z repozytorium architektonicznego
 • Opracowanie wstępnego opisu procesu zarządzania architekturą korporacyjną i wymagań dotyczących uzupełnienia repozytorium przez zewnętrznych Wykonawców.

Projekt: Opracowanie modelu architektury korporacyjnej IT

Klient : Duża firma z sektora energetycznego (umowa podwykonawcza)

Zakres:

 • Opis metody zarzadzania architekturą korporacyjną IT
 • Projekt procesu zarzadzania architekturą korporacyjną IT
 • Warsztaty metodyczne dotyczące posługiwania się opracowaną metodą zarzadzania architekturą korporacyjną IT

Projekt: Projekt doradczy wsparcia budowy architektury korporacyjnej IT

Klient: Bank DNB

Zakres: Prace doradcze w zakresie budowy architektury IT.


Inne prace z obszaru architektury i jej okolic przeprowadzone dla szeregu organizacji (m.in. Bank Nordea, BZ WBK, BGK, DNB, MON, Schenker):

 • Prace dotyczące szacowania skutków zmian architektonicznych  (m.in. złożoność architektoniczna) oraz estymacji kosztów przedsięwzięć na podstawie architektury (m.in. punkty funkcyjne COSMIC).
 • Szkolenia ze strategii organizacji; architektury korporacyjnej, w tym jej modelowania (język ArchiMate®); UML; BPMN; tradycyjnych i zwinnych procesów wytwórczych oprogramowania.

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT