Przykładowe projekty – Audyt IT

Projekt: Audyt techniczny systemu ODPRAWA SG

Klient: Komenda Główna Straży Granicznej

Zakres:

 • Przygotowanie audytu
 • Przegląd rozwiązania i jego dokumentacji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie testów rozwiązania, w szczególności dotyczących wymagań pozafunkcjonalnych.
 • Analiza obciążanie infrastruktury, w tym:
  • Zasobów sprzętowych (CPU, pamięć, interfejsy I/O)
  • Serwera aplikacyjnego IBM WebSphere
  • Serwera bazy danych IBM DB2
  • Weryfikacja budowy systemu i analiza statyczna kodu źródłowego
 • Raport z audytu oraz rekomendacje

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT