Przykładowe projekty – inżynieria oprogramownia

Projekt: Świadczenie usługi doradczych oraz wdrożeniowych w obszarze procesów wytwórczych oprogramowania komputerowego

Klient : Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

Zakres:

  • Analiza aktualnego stanu procesów wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania konfiguracją oraz jakością
  • Rekomendacja stanu docelowego w obszarze  procesu wytwarzania oprogramowania
  • Wdrożenie rozwiązań klasy Application lifecycle management (produkty Atlassian oraz open source)

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT