Przykładowe projekty – obszar bezpieczeństwa

Projekt: Studium Wykonalności Wdrożenia Systemu Zarzadzania Tożsamością

Klient: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zakres:

  • Cele wdrożenia Systemu Zarzadzania Tożsamością
  • Analiza stanu obecnego
  • Kluczowe zagadnienia i problemy
  • Warianty rozwiązań wraz z rekomendacją wyboru
  • Wstępny plan realizacji projektu wdrożenia

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT