Przykładowe projekty – Strategia

Projekt: Wsparcie w opracowaniu strategii

Klient: Dużej instytucja naukowa

Zakres:

  • Analiza interesariuszy
  • Analiza stanu obecnego
  • Analiza otoczenia prawnego
  • Analiza SWOT oraz BSC (Balanced scorecard)
  • Identyfikacja celów i inicjatyw strategicznych
  • Mapa drogowa dla inicjatyw strategicznych

Projekt: Warsztaty z metodyk wykorzystywanych w pełnym cyklu tworzenia strategii funkcjonowania organizacji, z ukierunkowaniem na obszar informatyki

Klient: Dużej instytucja naukowa

Zakres:

  • Metodyki tworzenia strategii funkcjonowania organizacji
  • Ćwiczenia obejmujące pełen cykl tworzenia strategii

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT