Przykładowe projekty – Wsparcie zarządcze i merytoryczne projektów

Projekt: Wdrożenie rozwiązania e-Faktura

Klient:  Schenker Sp. z o. o.

Zakres:

  • Zarządzanie przedsięwzięciem, w tym opracowanie produktów zarządczych (metodyka bazująca na  PRINCE2)
  • Koncepcja biznesowa rozwiązania obejmującą m.in.: analizę interesariuszy, definicję produktu biznesowego, warianty rozwiązania wraz z kalkulacjami kosztowymi
  • Architekturę rozwiązania dla stanu AS-IS i TO-BE uwzględniające przypadki użycia, logikę współdziałania aplikacji, model danych i wdrożenia.
  • Wsparcie prac nad szczegółowymi specyfikacjami rozwiązania, w szczególności specyfikacjami procesów biznesowych
  • Wsparcie procesu testowania i wdrożenia rozwiązania

Projekt: Wsparcie zarządcze w projekcie migracji autoryzacji transakcji kartami płatniczymi

Klient:  Duża międzynarodowa firma specjalizująca się w systemach płatności

Zakres:  Prowadzenie złożonego projektu w imieniu klienta.

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT