Przykładowe projekty – Zarządzanie portfelem

Projekt: Implementacja modułu zarządzania portfelem projektów

Klient: Duże międzynarodowe wydawnictwo

Zakres:

  • Wdrożenie rozwiązania Atlassian JIRA
  • Rozszerzenie metadanych projektów o własności ułatwiające zarządzanie portfelem
  • Zestawienia projektów w ramach portfela

Projekt: Wdrożenie zarządzania portfelem projektów w organizacji IT

Klient: Duża firma z sektora ubezpieczeniowego (umowa podwykonawcza)

Zakres:

  • Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
  • Opracowanie portfela kluczowych projektów IT oraz koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji IT
  • Wdrożenie zarządzania portfelem projektów w narzędziu Microsoft EPM

Inne obszary doświadczeń

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT