Zarządzanie działaniem IT

Print Friendly

Zapewnienie sprawnego działania dużej organizacji IT nie jest możliwe bez wdrożenia odpowiednich procesów wspartych przez dedykowane narzędzia. Mając bogate doświadczenie w obszarze budowy dedykowanych rozwiązań, jak i w obszarze wsparcia organizacji w zarządzaniu architekturą czy usługami, jesteśmy w stanie oferować kompleksowe rozwiązania. Obejmują one zarówno zaprojektowanie i uruchomienie w organizacji praktyk i procesów związanych z zapewnieniem właściwego działania IT, jak i wdrożenie dedykowanych rozwiązań wspierających te procesy.

Bazujemy przede wszystkim na rozwiązaniach firmy Atlassian – australijskiego producenta najlepszych na świecie systemów do pracy grupowej oraz narzędzi współpracy dla zespołów programistycznych. Najpopularniejsze narzędzia to:

 • JIRA – znakomite narzędzie do śledzenia zadań, zarządzania projektami oraz narzędzie typu help-desk. Rozszerzenia JIRA pozwalają na jeszcze lepsze dostosowanie systemu do potrzeb Klienta
 • Confluence – narzędzie, które w swoich zastosowaniach wykorzystywane jest jako system wiki, baza wiedzy czy repozytorium dokumentacji ułatwiające współpracę i dzielenie się wiedzą
 • Bonfire – narzędzie dla zespołów, dbające o jakość tworzonego oprogramowania
 • Fisheye – system wspomagający zarządzanie repozytoriami kodu źródłowego (np. CVS, SVN, GIT) o bardzo szerokiej funkcjonalności
 • Crucible – przydatny dodatek do FishEye, ułatwia nadzorowanie zmian w kodzie, tworzenie komentarzy i zapisywanie rezultatów w sposób wydajny, rozproszony i niewpływający na proces
 • Bamboo – narzędzie automatyzujące proces kompilacji i testowania kodu źródłowego, oszczędzające czas i alarmujące o problemach
 • Clover – narzędzie wspierające analizę kodu oraz przeprowadzanie testów. Pomaga w identyfikacji miejsc najbardziej podatnych na błędy

Korzyści

Głównymi korzyściami, jakie przynosi wdrożenie narzędzi wspierających zarządzanie IT, są:

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania IT
 • Poprawa efektywności procesów utrzymania i podniesienie SLA świadczonych usług
 • Zapewnienie szybszego reagowania na oczekiwania użytkowników biznesowych i sprawniejsze wdrażanie zmian
 • Podniesienie bezpieczeństwa systemów IT poprzez sprawniejszy nadzór nad realizowanymi zmianami

Zakres realizowanych usług

Nasze usługi związane ze wsparciem działania IT obejmują m.in.:

 • Analizę indywidualnej sytuacji Klienta i diagnozę wskazującą punkty wymagające poprawy
 • Zaprojektowanie i wdrożenie gotowych procesów zarządzania IT bądź modyfikację procesów już istniejących w organizacji
 • Dobór i wdrożenie narzędzi (firmy Atlassian lub narzędzi open source) wspierających realizowane procesy
 • Rozbudowę wdrażanych narzędzi (poprzez budowę dedykowanych plug-inów) o dodatkową funkcjonalność wymaganą przez Klienta
 • Szkolenia dla użytkowników
 • Wsparcie i konsultacje powdrożeniowe
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT