Zarządzanie portfelem projektów

Print Friendly

Jedną z cech współczesnych organizacji jest stały wzrost liczby wdrażanych zmian w funkcjonowaniu, przejawiający się równoległą realizacją szeregu przedsięwzięć/projektów. Kluczowe w takim przypadku staje się posiadanie rozwiązań (na gruncie organizacyjnym i technicznym) pozwalających na sprawną selekcję uruchamianych programów i projektów, zapewnienie ich dopasowania do strategii i wzajemnej korelacji, a także efektywnego nadzoru nad całym realizowanym portfelem przedsięwzięć. Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje wprowadzenie w organizacji optymalnych mechanizmów zarządzania portfelem projektów oraz zapewnienie właściwego wsparcia narzędziowego w oparciu o produkty uznanych liderów. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu narzędzi do zarządzania portfelem projektów firm Microsoft oraz Atlassian. Świadczymy też usługi doradcze w zakresie zarządzania portfelem projektów [link].

Na bazie oprogramowania Microsoft Project Server tworzymy rozwiązanie kompleksowo wspierające zarządzanie portfelem i projektami (m.in. definicja i realizacja portfela projektów, zarządzanie zadaniami, alokacjami, budżetem). W przypadku tego narzędzia następuje zwykle jego rozszerzenie o dodatkowe obiekty (np. inicjatywa, potrzeba biznesowa), procesy pracy na poziomie portfela i projektów, moduły biznesowe, raporty (np. dyspozycyjność zasobów, lista odrzuconych projektów). Na życzenie Klienta rozszerzamy domyślną metodykę stosowaną w Microsoft Project Server implementując standardy OGC® (np. MoP®, PRINCE2®).

Microsoft Project Server

Microsoft Project Server

W przypadku podejść zwinnych istotnie nakierowanych na efektywną pracę grupową wdrażamy rozwiązania firmy Atlassian rozszerzając je szczególnie w zakresie zarządzania portfelem (np. moduły definicji własności dla projektów, automatyzacja oceny projektów, zestawiania portfelowe). Na bazie oprogramowania Atlassian dostarczamy również kompleksowe rozwiązania klasy Application Lifecycle Management oraz Service Desk.

Atlassian JIRA z rozszerzeniami

Atlassian JIRA z rozszerzeniami

Korzyści

Głównymi korzyściami w wyniku wdrożenia procesu zarządzania portfelem projektów są:

 • Zapewnienie korelacji między potrzebami biznesu oraz realizowanymi projektami IT
 • Optymalizacja doboru realizowanych projektów z punktu widzenia realizacji strategii organizacji oraz efektywności kosztowej
 • Standaryzacja i transparentność sposobu zgłaszania, oceny i priorytetyzacji przedsięwzięć
 • Zdolność do monitorowania i nadzoru stanu projektów oraz zależności między nimi
 • Poprawa efektywności gospodarowania ograniczoną pulą zasobów dostępną do realizacji projektów

Zakres realizowanych usług

Nasze usługi związane ze wsparciem działania IT obejmują m.in.:

 • Analizę indywidualnej sytuacji Klienta i dobór rozwiązań dających maksymalne korzyści
 • Zaprojektowanie i wdrożenie gotowych procesów zarządzania portfelem projektów lub modyfikację procesów już istniejących w organizacji
 • Dobór i wdrożenie narzędzi wspierających realizowane procesy
 • Rozbudowę wdrażanych narzędzi (poprzez budowę dedykowanych plug-inów) o dodatkową funkcjonalność wymaganą przez Klienta
 • Szkolenia dla użytkowników
 • Wsparcie i konsultacje powdrożeniowe
FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT