Podstawy modelowania w języku ArchiMate

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka ArchiMate® 2.0 oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce.

Ramowy zakres szkolenia:

  • Usystematyzowanie pojęć z zakresu modelowania architektury korporacyjnej
  • Główne koncepcje ArchiMate (warstwowość, usługowość)
  • Omówienie kluczowych elementów metamodelu ArchiMate
  • Omówienie zastosowania notacji ArchiMate w domenach biznesowej, danych i aplikacji oraz technicznej (główne elementy notacji + relacje)
  • Omówienie rozszerzeń ArchiMate wprowadzonych w wersji 2.0
  • Dobre praktyki w obszarze modelowania z zastosowaniem ArchiMate

Wymagana wiedza wejściowa:

Ogólna znajomość IT, ogólna znajomość zasad modelowania (procesów biznesowych i/lub systemów informatycznych), ogólna wiedza nt. architektury korporacyjnej

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych (po 45 min)

Liczebność grupy szkoleniowej:

do 16 osób

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT