Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagadnieniami z obszaru wdrażania architektury korporacyjnej.

Ramowy zakres szkolenia:

Moduł A. Podstawowe koncepcje architektury korporacyjnej

 • Kluczowe pojęcia architektury korporacyjnej
 • Typy architektury korporacyjnej
 • Motywy przewodnie wdrożenia architektury korporacyjnej
 • Domeny architektoniczne
 • Poziomy architektoniczne
 • Ustalenie zakresu prac architektonicznych

Moduł B. Zarządzanie architekturą korporacyjną – elementy ładu architektonicznego w organizacji

 • Kluczowe elementy zarządzania architekturą korporacyjną (procesy, role i ciała organizacyjne)
 • Integracja ładu architektonicznego z ładem IT

Moduł C. Pryncypia architektury korporacyjnej

 • Omówienie koncepcji i roli pryncypiów architektury korporacyjnej
 • Sposoby dokumentowania pryncypiów
 • Pryncypia architektoniczne w kontekście ładu architektonicznego

Moduł D. Wprowadzenie do tworzenia modeli architektonicznych

 • Modele architektoniczne, widoki i punkty widzenia – relacje pomiędzy tymi pojęciami.
 • Języki stosowane do tworzenia modeli architektury korporacyjnej (od UML do ArchiMate).
 • Reprezentacja zawartości informacyjnej modeli  architektury korporacyjnej
 • Omówienie elementów języka ArchiMate w zakresie domen danych, aplikacji i technicznej

Wymagana wiedza wejściowa:

Ogólna znajomość podejścia procesowego i architekturocentrycznego.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych (po 45 min)

Liczebność grupy szkoleniowej:

do 16 osób

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT