Pentaho Data Integration

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi podstawami pracy w środowisku Pentaho Kettle Data Integration.

Ramowy zakres szkolenia:

 • Wstęp do Kettle Data Integration
 • Realizacja 34 podsystemów (koncepcja Ralpha Kimballa) w Pentaho
 • Środowisko Spoon
 • Ekstrakcja danych
  • Pliki płaskie, XML, Bazy danych, Excel
  • Specjalne źródła  (np. Property Input, Generation Rows)
  • Change Data Capture
  • Profilowanie
 • Przegląd najczęściej wykorzystywanych funkcji
 • Czyszczenie i uzgadnianie danych
 • Tworzenie miar i wymiarów
  • Zarządzanie kluczami
  • Zastosowanie lookup w modelowaniu
  • Denormalizacja
  • Slowly Changing Dimension
 • Sterowanie procesem zasilania w Kettle
  • Sterowanie procesem
  • Analiza błędów
  • Logowanie informacji
 • Ćwiczenie praktyczne oparte o scenariusz biznesowy (5h)

Wymagana wiedza wejściowa:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dot. baz danych, integracji danych oraz procesów ETL. Zalecana jest znajomość języka SQL lub dowolnego narzędzia klasy ETL.

Sposób realizacji:

Wykład oraz interaktywne warsztaty praktyczne przy komputerach.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Liczebność grupy szkoleniowej:

do 8 osób

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT