Podstawy modelowania w języku UML i BPMN

Cel szkolenia:

Zapoznanie z językiem UML oraz notacją BPMN w stopniu pozwalającym na ich wykorzystanie w modelowaniu biznesowym (zarówno procesów biznesowych, modelu dziedziny, jak i zbierania i dokumentowania wymagań) oraz modelowaniu systemów oprogramowania.

Ramowy zakres szkolenia:

Moduł A. Modelowanie biznesowe

 • Modelowania procesów biznesowych
  • Podejście procesowe do modelowania organizacji
  • Notacja BPMN jako narzędzie modelowania procesów biznesowych
  • Diagramy aktywności jako narzędzie modelowania procesów biznesowych
 • Techniki zbierania wymagań
  • Zdefiniowanie kluczowych pojęć związanych ze zbieraniem wymagań (potrzeba, wymaganie, ograniczenie)
  • Modele biznesowe w UML (diagramy biznesowych przypadków użycia, diagramy obiektów biznesowych)
  • Modelowanie dziedziny (diagram dziedziny)
  • Modelowanie przypadków użycia (diagramy przypadków użycia)
 • BPMN w kontekście wykonywania procesów biznesowych

Moduł B. Modelowania systemów informatycznych w języku UML z zastosowaniem wybranych diagramów

 • Wprowadzenie do głównych koncepcji obiektowości (np. dziedziczenie, enkapsulacja, klasa, obiekt)
 • Prezentacja notacji UML i zasad tworzenia poszczególnych modeli, w szczególności:
  • Diagram klas
  • Diagramów stanów
  • Diagramy sekwencji
  • Diagramy komponentów
  • Diagramy wdrożenia
 • Dyskusja podsumowująca – kiedy jaki język modelowania stosować

Wymagana wiedza wejściowa:

Ogólna znajomość inżynierii oprogramowania i podejścia procesowego.

Sposób realizacji:

Szkolenie z zastosowaniem kartki i ołówka; połączenie części wykładowej (około 50%) z ćwiczeniową (około 50%); część wykładowa przeplatana jest krótkimi quizami; ponadto uczestnicy w grupach, pod nadzorem prowadzących, realizują Case Study.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne (po 45 min)

Liczebność grupy szkoleniowej:

do 16 osób

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT