Wprowadzenie do integracji danych i koncepcji ETL

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do zagadnień integracji danych oraz wykorzystania systemów klasy ETL (Extract-Transform-Load). W ramach intensywnego, jednodniowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z koncepcją budowy i wykorzystania hurtowni danych, jako głównego odbiorcy koncepcji integracji danych oraz nabędą wiedzę niezbędną do pełnego zrozumienia idei systemów ETL. Szkolenie jest niezależne od konkretnych platform technologicznych i jest polecane wszystkim osobom, które biorą udział w projektach związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych oraz integracji danych.

Ramowy zakres szkolenia:

 • Przypomnienie wiedzy z zakresu baz danych
 • Wprowadzenie do tematyki hurtowni danych
  • Źródła danych
  • Systemy transakcyjne vs hurtownie danych
  • Warstwy hurtowni danych
 • Wstęp do integracji danych
  • Wyzwania integracji danych
  • Koncepcja ETL
  • Wymagania stawiane narzędziom ETL
 • Wprowadzenie do koncepcji Ralpha Kimballa dotyczącej 34 podsystemów w procesie Data Integration
 • Ekstrakcja danych
  • Rozpoznawanie źródeł
  • Profilowanie danych
  • Change Data Capture
 • Czyszczenie i uzgadnianie danych
  • Poprawa znanych błędów
  • Mechanizmy czyszczenia oparte na dopasowaniu niejednoznacznym
  • Uzgodnienie danych
 • Modelowanie miar i wymiarów
  • Zarządzanie kluczami
  • Zastosowanie lookup w modelowaniu
  • Denormalizacja
  • Slowly Changing Dimension

Wymagana wiedza wejściowa:

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dot. baz danych. Zalecana jest znajomość języka SQL lub dowolnego narzędzia klasy ETL.

Sposób realizacji:

Szkolenie z zastosowaniem kartki i ołówka. Połączenie części wykładowej (około 80%) z ćwiczeniową (około 20%).

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Liczebność grupy szkoleniowej:

do 8 osób

FIRMA
DORADZTWO
ROZWIĄZANIA IT
ANALITYKA DANYCH
SZKOLENIA
KONTAKT